Ton van der Pal

Ton van der Pal is een portret en modelfotograaf.

Hij maakt uitgebreid gebruik van de creatieve mogelijkheden die de huidige computerprogrammatuurtonvanderpal5 hem biedt, (o.a. photoshop).
Zijn “foto’s” zijn bijna altijd opgebouwd uit meerdere beelden. Altijd is een mens te vinden in zijn composities, gemengd met van alles en nog wat. Zo is er een serie met verkiezingsposters als achtergrond, met natuur, met kerken, met bouwwerken enzovoort. Ook in zijn portretten schuwt Ton digitale ingrepen niet.
Ton is al sinds ongeveer 1965 bezig met modelfotografie. De digitale revolutie in de fotografie heeft echter een boost gegeven aan zijn ontwikkeling. Ton: ” eindelijk kon ik maken wat mij in de doka slechts, met grote moeite, gedeeltelijk, lukte”.
Erotiek is ontegenzeggelijk aanwezig in zijn werk De mens, de vrouw, is en blijft zijn grote onderwerp en passie.

Ton is lid van;
het landelijk verband voor modelfotografie SHOOT!
de gespreksgroep Creatief van de fotobond,
de fotokring Eemland
Hij is deelnemer bij galerie ABSOLUUT.
en bestuurslid van FOTOexpo202 te Amersfoort.
mijn site   FOTOexpo202  Galerie Absoluut  Fotokring Eemland  gespreksgroep Creatief

Ton van der Pal is a portrait and model-photographer.

He uses a lot of the creative possibilitys provided by the modern photo-software
His results are often build from several pictures. Always you can find a human figure in the composition mixed with all kinds of backgrounds. Even in his portraits Ton makes changes using the software.
Ton started about 1965 photographing women and used a self made darkroom to print the results. Since the digital revolution in photography Ton is much better capable to make the compositions he wants.
He cannot deny that some of his photo’s are a little erotic.
His passion is men and woman as the most interesting part of nature.

Ton is member of several photo organisations and partner in gallery ABSOLUUT in Amersfoort